weź udział
w aktualnym
badaniu społecznym!

W ostatnich dniach przetoczyła się przez Polskę głośna debata nt. ustawy chroniącej prawa zwierząt. W tym samym czasie środowiska pro-life podnoszą, że wpierw Sejm powinien zakazać aborcji. Która z regulacji, Twoim zdaniem, jest ważniejsza?​

Czy sejm w pierwszej kolejności powinien zająć się:

Czy sejm w pierwszej kolejności powinien zająć się:

Musisz zaznaczyć odpowiedź.

Czy sejm w pierwszej kolejności powinien zająć się:

1 2