Podziękuj arcybiskupowi Gądeckiemu!

Arcybiskup Stanisław Gądecki publicznie zwrócił uwagę na zagrożenia związane z tzw. drogą synodalną oraz zmianami forsowanymi w Kościele, prowadzącymi do zniszczenia nauczania moralnego Kościoła i podważenia jego struktury hierarchicznej. Podpisz list do arcybiskupa i podziękuj mu za jego wystąpienie.

Podpisów pod listem: 3638

Podziękuj arcybiskupowi Gądeckiemu

3,638 podpisy

W Kościele Katolickim forsowana jest tzw. droga synodalna. Jej modelowym przykładem jest proces synodalny przeprowadzony na terenie Niemiec, który ma być wzorem dla całego Kościoła. Główne postulaty tego procesu to m.in. „błogosławienie” związków homoseksualnych oraz dopuszczenie cudzołożników do Komunii Św. Zwolennikami demontażu nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny są liczni kardynałowie i biskupi.

Głos w tej sprawie zabrał arcybiskup Stanisław Gądecki, który przypomniał nauczanie Kościoła oraz wskazał błędy propagatorów synodalności oraz konsekwencje ich postulatów. Natychmiast spotkały go za to medialne ataki, przeprowadzone zarówno przez zewnętrznych wrogów Kościoła, jak również tzw. „katolików otwartych”.

Wystąpienia takie jak głos arcybiskupa Gądeckiego są bardzo potrzebne Kościołowi w Polsce i na świecie. Potrzebujemy także kolejnych biskupów, którzy odważą się publicznie zabrać głos w obronie fundamentalnych prawd wiary. Skorzystaj z naszego formularza i wyślij list do Arcybiskupa, dziękując mu za jego wystąpienia.

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Serdecznie dziękuję za wypowiedzi, które w ostatnim czasie opublikowały polskie media. Wobec zamętu, który w ostatnim czasie widać w Kościele, potrzebny był głos, który przypomina niezmienne nauczanie Kościoła Katolickiego. Jestem wdzięczny, że ten głos zabrzmiał ze strony Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zachęcanie cudzołożników do przyjmowania Komunii Świętej, błogosławienie par jednopłciowych, nadzór świeckich nad kapłanami to postulaty zrealizowane już w Niemczech, które mają być wzorem dla całego Kościoła. Zmianom tym towarzyszy upadek wiary i moralności, a także podporządkowanie Kościoła władzom politycznym.

Kwestionujący apostolską wiarę Kościół niemiecki dysponuje olbrzymimi środkami finansowymi, pochodzącymi z podatków ściąganych przez państwo. Pieniądze te wykorzystywane są do prób korumpowania innych Kościołów i narzucania im sprzecznych z depozytem wiary poglądów. Szczególnie widać to podczas Synodu o synodalności.

Wystąpienie Księdza Arcybiskupa daje nadzieję, że kryzys zagrażający tożsamości Kościoła Katolickiego zostanie przezwyciężony. Jeszcze raz dziękuję za to świadectwo miłości do Kościoła i wiernych powierzonych Księdza opiece.

Z wdzięcznością i zapewnieniem o modlitwie,

Udostępnij petycję znajomym:

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email