Wezwij Sejm by pilnie uchwalił projekt Stop Pedofilii!

Podpisz petycję do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek​

Podpisów pod petycją: 16854

Wzywamy do uchwalenia projektu Stop Pedofilii!

Szanowna Pani Marszałek!

Wyemitowane ostatnio filmy „Zabawa w chowanego” i „Nic się nie stało” dotyczą bolesnego problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Oba filmy zyskały wielomilionową widownię i wywołały oburzenie opinii publicznej. W społeczeństwie panuje zgoda co do tego, że na zbrodnie dokonywane na dzieciach zgody być nie może i że bezpowrotnie skończyły się czasy systemowego przyzwolenia na krycie pedofilów.

Wstrząsające historie, o których opowiadają filmy, nie są niestety rzadkością. Podobne przypadki są ujawniane opinii publicznej od lat. Niestety, poza gołosłownymi deklaracjami, nie widać działań podejmowanych dla ochrony małoletnich ofiar.

Co gorsza, obserwujemy postępującą wulgaryzację kultury, a także promocję rozwiązłości i bezwstydu w mediach masowych. Promotorzy rozwiązłości okupują media, docierają do szkół, deprawując dzieci i młodzież.

Dzieci pozbawione naturalnej ochrony wstydu, stają się łatwym łupem sutenerów i pedofilów. Niestety organy państwa pozostają bierne wobec ludzi narzucających propagandę rozwiązłości w mediach, a nawet w szkołach.

W Sejmie od ponad pół roku znajduje się obywatelski projekt ustawy „Stop pedofilii”, którego celem jest wzmocnienie ochrony najmłodszych i uchronienie ich przed agresorami seksualnymi. Projekt dwukrotnie, podczas posiedzeń plenarnych uzyskał bardzo dobre opinie ze strony większości sejmowej. Wysoko ocenił go również przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Mimo to nic nam nie wiadomo o pracach Sejmu zmierzających do uchwalenia projektu.

Każdego dnia molestowane i wykorzystywane są dzieci i młodzież. Bezczynność organów państwa w tej sytuacji jest zbrodnią wobec najsłabszych. Prosimy Panią o pilne podjęcie prac nad projektem „Stop pedofilii.

Z poważaniem,

%%twój podpis%%

16,854 podpisy

Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek!


Wyemitowane ostatnio filmy „Zabawa w chowanego” i „Nic się nie stało” dotyczą bolesnego problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Oba filmy zyskały wielomilionową widownię i wywołały oburzenie opinii publicznej. W społeczeństwie panuje zgoda co do tego, że na zbrodnie dokonywane na dzieciach zgody być nie może i że bezpowrotnie skończyły się czasy systemowego przyzwolenia na krycie pedofilów.

Wstrząsające historie, o których opowiadają filmy, nie są niestety rzadkością. Podobne przypadki są ujawniane opinii publicznej od lat. Niestety, poza gołosłownymi deklaracjami, nie widać działań podejmowanych dla ochrony małoletnich ofiar.

Co gorsza, obserwujemy postępującą wulgaryzację kultury, a także promocję rozwiązłości i bezwstydu w mediach masowych. Promotorzy rozwiązłości okupują media, docierają do szkół, deprawując dzieci i młodzież.

Dzieci pozbawione naturalnej ochrony wstydu, stają się łatwym łupem sutenerów i pedofilów. Niestety organy państwa pozostają bierne wobec ludzi narzucających propagandę rozwiązłości w mediach, a nawet w szkołach.

W Sejmie od ponad pół roku znajduje się obywatelski projekt ustawy „Stop pedofilii”, którego celem jest wzmocnienie ochrony najmłodszych i uchronienie ich przed agresorami seksualnymi. Projekt dwukrotnie, podczas posiedzeń plenarnych uzyskał bardzo dobre opinie ze strony większości sejmowej. Wysoko ocenił go również przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.Mimo to nic nam nie wiadomo o pracach Sejmu zmierzających do uchwalenia projektu.

Każdego dnia molestowane i wykorzystywane są dzieci i młodzież. Bezczynność organów państwa w tej sytuacji jest zbrodnią wobec najsłabszych. Prosimy Panią o pilne podjęcie prac nad projektem „Stop pedofilii”.

Z poważaniem,
/sygnatariusze petycji/